ŠTANDARDY

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
Demontovateľný kazetový pohľad
Elektrická požiarna signalizácia
CHLADENIE DVOJTRÚBKOVÝMI FAN COILAMI S VÍRIVÝMI VÝUSTKAMI V PODHĽADE
Zabudované svietidlo
Nasávacia štrbina
Otvárateľné okná
SYSTÉM ŠTRUKTÚROVANEJ KABELÁŽE, DÁTA A ELEKTRO ZÁSUVKY Z PODLAHOVÝCH KRABÍC
Dutinová podlaha
KOMFORTNÉ VYKUROVANIE KONVEKČNÝMI VYKUROVACÍMI TELESAMI


 • vysoká kvalita realizácie priestorov
 • veľkoformátová keramická dlažba vo vstupnej hale
 • inteligentný systém riadenia prostredia v budove (BMS)
 • otvárateľné okenné krídla vo fasáde, prirodzené vetranie
 • vstup do budovy 24/7
 • strážna služba 24/7
 • bezbariérový vstup do objektu
 • technická údržba
 • upratovacia a čistiaca služba
 • vertikálne rozvody silnoprúdu inštalované zbernicovým systémom, ktorý zabezpečuje prívod elektrickej energie na administratívne poschodia
 • bezpečnostný turniket pri vstupe do kancelárskych priestorov umožňujúci prístup osôb prostredníctvom bezdotykovej identifikačnej karty so širokou škálou využitia s možnosťou prispôsobenia rôznym štandardom bezpečnosti jednotlivých nájomcov, možnosť rozšírenia systému na podlažie nájomcu
 • bezpečnostné kamery (CCTV) na fasáde objektu (vstup do administratívnej časti, nádvorie, vjazd/výjazd z areálu, vjazd/výjazd z garáží, všetky únikové východy, zamestnanecké vstupy, hlavné priehľady na vonkajšie parkovacie plochy)
 • elektronická protipožiarna signalizácia (EPS) v celom objekte
 • evakuačný rozhlas (ER) v celom objekte
 • detekcia CO v garážach
 • dieselagregát zálohujúci protipožiarne systémy, bezpečnostné systémy a výťahy