Investorom je špeciálny fond nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. , ktorý prináša exkluzívne developerské a nájomné projekty. Fond spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.

Prvá penzijná ponúka možnosť investovať do podielových fondov už 22 rokov a okrem fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. spravuje ďalších 10 podielových fondov.