Investor is a special real estate fund - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f, that brings exclusive developer and rental projects. Fund is managed by the Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.

Prvá penzijná brings oportunity to invest into mutual real estate fund for 22 years and besides NÁS PRVÝ REALITNÝ o.p.f., Prvá penzijná manages 10 other mutual funds.